Business Clusters | Agoria

Business clusters

Agoria levert niet alleen individuele diensten, maar focust ook sterk op een collectieve werking tussen lidbedrijven uit de technologische industrie. Deze collectieve werking is sectorgericht en wordt uitgewerkt in verschillende business groups, gegroepeerd in onderstaande business clusters.  

De efficiënte combinatie van periodieke meetings en ad hoc samenwerkingen zorgt ervoor dat belangrijke gezamenlijke doelen kunnen worden verwezenlijkt: 

  • Informatie & inspiratie
    Door de opvolging van sectorspecifieke regelgeving helpt Agoria deze regelgeving vertalen naar de effectieve implementatie. Agoria inspireert door externe sprekers en specialisten uit te nodigen en door het podium te geven aan zijn leden; 
  • Invloed
    Om een gezond ondernemersklimaat te bevorderen, formuleert Agoria gezamenlijke sectorspecifieke standpunten, bv. over wijzigingen in regelgevingen en algemene adviezen naar de overheid;
  • Interactie
    Door netwerkmomenten te voorzien, stimuleert Agoria onderlinge samenwerkingen tussen bedrijven en externe stakeholders, steeds met duidelijke afspraken met betrekking tot het mededingingsrecht en GDPR.

Ontdek hoe onze werking binnen de volgende business clusters uw bedrijf kan helpen:  

Aerospace - Manned&Unmanned

Deze business cluster verbindt de bedrijven die technologische producten, onderdelen of oplossingen en applicaties aanleveren voor lucht- en ruimtevaartsystemen - en hun productie – en de integratie ervan in het multimodaal mobiliteitssysteem van morgen. 

Ga naar de cluster

Energy Technology

Deze business cluster verenigt de bedrijven met technologische oplossingen voor de transitie naar een klimaatneutraal, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem, waarin verschillende energiedragers (elektriciteit, waterstof, groene warmte,...) een rol zullen spelen. 

Ga naar de cluster

Building Technology

Deze business cluster groepeert een breed spectrum van bouwtechnologische bedrijven die innovatieve oplossingen aanbieden voor de transitie naar klimaatneutraal, comfortabel, veilig en slim bouwen. Ze verhogen de levenskwaliteit van burgers. 

Ga naar de cluster

Safety, Security & Defence Technologies

Deze business cluster verenigt lidbedrijven die technologische oplossingen en diensten aanbieden die bijdragen tot het waarborgen van de veiligheid van personen en goederen en de beveiliging van onze samenleving.  

Ga naar de cluster

Mobiliteit & voertuigtechnologie

Deze business cluster verenigt bedrijven die infrastructuur, technologie, producten of diensten voor transport over de weg, het spoor of het water aanleveren. De leden werken samen in verschillende werkgroepen met gerichte focus op  mobiliteit vandaag en morgen.

Ga naar de cluster

Manufacturing & Process Technology

Deze business cluster verenigt een brede waaier van bedrijven die machines, componenten, installaties, sensoren, … produceren, assembleren en verkopen voor klanten uit de maak- en processindustrie. Ze stimuleren innovaties en introduceren nieuwe technologieën voor nationale en internationale maakbedrijven.

Ga naar de cluster

Co-Creation,  Contracting & Materials

Deze business cluster verenigt bedrijven die geen eigen producten naar de markt brengen, maar voornamelijk diensten aanbieden. Technische, creatieve, innovatieve diensten waarbij de samenwerking met hun klant centraal staat en er voornamelijk projectmatig wordt gewerkt. 

Ga naar de cluster

Telecom Industries

Deze business cluster vertegenwoordigt de lidbedrijven uit de telecomsector. Deze sector is actief in de ontwikkeling van mobiele en vaste netwerken van hoge kwaliteit voor consumenten, ondernemingen en overheden en bevindt zich daarmee in het hart van de digitale transitie. 

Ga naar de cluster

Digital Industries

Deze business cluster verenigt ondernemingen die producten, software, systemen, diensten of oplossingen leveren voor de transmissie, de verwerking en het beheer van informatie in verschillende vormen (beeld, geluid en data).

Ga naar de cluster