Normen vormgeven | Agoria

Normen vormgeven

Normalisatie heeft een grote impact op uw productie en innovatie. Laat u dus vertegenwoordigen in normalisatiecommissies en geef op die manier mee vorm aan normen die u aanbelangen.

Bepaal mee wat goed vakmanschap in uw sector betekent

Nationale en Europese normen rond producten, processen, materialen en diensten evolueren continu. Voor uw onderzoek en productie kan dat grote gevolgen hebben. Via normalisatiecommissies van uw sector formuleert u regels van goed vakmanschap die worden verrijkt met onze eigen expertise. Zo kan u de normen mee vorm geven en krijgt u vroeg in het beslissingsproces inzage in relevante documenten en nieuwe trends. Een strategisch voordeel toch wel.

Nieuwe trends

Krijg inzage in documenten en nieuwe trends in een vroeg stadium van het beslissingsproces.

Expertise

Verwerf meer expertise dankzij waardevolle kennisuitwisseling.

Goed vakmanschap

Bepaal mee wat ‘goed vakmanschap’ in uw sector betekent en verzeker u van een strategisch voordeel.