Webcast: 'Investeringen infrastructuur Vlaams en Waals gewest' | Agoria

Webcast: 'Investeringen infrastructuur Vlaams en Waals gewest'

Afbeelding
Gepubliceerd op 06/01/21 door Herman Looghe
Op 14 december organiseerde Agoria een webinar over de strategie en de geplande investeringen inzake elektromechanische installaties en ITS in Vlaanderen en Wallonië. Het Waals Gewest werd vertegenwoordigd door Etienne Willame, directeur generaal SPW DG01. Voor het Vlaams Gewest tekende Tom Roelants present, administrateur generaal van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.

Voor wat Vlaanderen betreft, zal 885 miljoen euro worden voorzien via het relanceplan, waardoor heel wat uitdagingen en investeringen kunnen gerealiseerd worden, bijvoorbeeld voor de verledding van openbare verlichting, laadinfrastructuur en verkeersregeling. Andere prioriteiten zijn de verdere uitbouw van systemen en technieken voor dynamisch verkeersbeheersmanagement, de handhaving, innovatie en C-ITS, het mobilidata-project, het verhogen van de tunnelveiligheid, de uitbreiding van de glasvezelnetwerken alsook de verledding op zowel autosnelwegen als gewestwegen. Ten slotte verwees Tom Roelants naar de webinar m.b.t. BIM waaraan het AWV zijn medewerking verleende.

Etienne Willame gaf toelichting omtrent het ambitieuze Waalse investeringsplan over de periode 2020-2026. Dit plan is begroot op 2 miljard euro verspreid over diverse projecten zoals autostrades, gewestwegen en bevaarbare waterwegen. Verder werd toelichting gegeven over de aanwending van de middelen die vrijkomen via het Europees relanceplan. Concreet wordt geïnvesteerd in tunnels, ITS, de verlichting en de handhaving.

Herbekijk de opname hier.

Download de presentaties:

Was dit artikel nuttig?