Interprofessioneel sociaal akkoord van 8 juni en daaraan gekoppelde politieke beslissingen: een stand van zaken | Agoria

Interprofessioneel sociaal akkoord van 8 juni en daaraan gekoppelde politieke beslissingen: een stand van zaken

Gepubliceerd op 28/07/21 door Nele Laus
De interprofessionele sociale partners hebben op 25 juni 2021 het ontwerp van sociaal akkoord van 8 juni vastgelegd in een afsprakenkader over verschillende interprofessionele thema’s die één ondeelbaar geheel vormen. Vervolgens hebben ze dat akkoord op 15 juli in de Nationale Arbeidsraad (NAR) geconcretiseerd door het ondertekenen van verschillende collectieve overeenkomsten en adviezen. Sindsdien keurde de regering ook een aantal wetsontwerpen en ontwerp-KB’s goed met het oog op de tenuitvoerlegging van het akkoord.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden