Het stimuleren van de zachte mobiliteit is een belangrijk onderdeel van de transitie richting een veilige, comfortabele en klimaatneutrale mobiliteit | Agoria

Het stimuleren van de zachte mobiliteit is een belangrijk onderdeel van de transitie richting een veilige, comfortabele en klimaatneutrale mobiliteit

Afbeelding
Gepubliceerd op 06/04/21 door Jean-Marc Timmermans
Agoria is tevreden met de ambitie van de federale, de Brusselse, de Waalse en de Vlaamse regering om in het kader van het Belgische relanceplan samen voor ruim 473 miljoen euro te investeren in fietsinfrastructuur. We moeten er echter over waken dat de infrastructuur die aangelegd wordt ook future-proof is. Het aantal kilometer nieuwe fietspaden mag dus niet het enige succescriterium worden.

Om meer mensen op de fiets te krijgen, moeten de fietspaden die aangelegd worden ook comfortabel en veilig zijn. Slimme en duurzame verlichting speelt hierbij een belangrijke rol. Bovendien moeten de fietspaden aangepast zijn aan elektrische fietsen (inclusief oplaadmogelijkheden) en moet er aandacht zijn voor investeringen in veilige fietsparkeersystemen en fietstelsystemen om de verkeersstromen te monitoren.

Het juiste licht...

Door het zogenaamd verledden van verlichting – dit is de omschakeling van conventionele, lampen naar LED-verlichting – wordt een eerste belangrijke stap in de duurzame richting gezet. LED-verlichting is niet alleen energie-efficiënter, ook de levensduur is veel langer. De introductie van het principe van ”Light as a Service” – zorgt ervoor dat heel wat verantwoordelijkheden (zoals het onderhoud, het behoud van het lichtniveau en de energiebesparing over de volledige levensduur) bij de fabrikant liggen.

...op het juiste moment...

LED-verlichting kan ook slim gemaakt worden. Dit wil zeggen dat, door het plaatsen van sensoren op de verlichtingsarmaturen, er vanop afstand kan gecommuniceerd worden met verlichting. Zo kan de verlichting van fietspaden uitgerust worden met een eenvoudige bewegingssensor, die ervoor zorgt dat de fietser zich veilig, comfortabel en toch milieuvriendelijk op de weg kan begeven. Het licht werkt enkel daar waar de fietser passeert. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat fauna en flora niet verstoord raken omdat men de verlichtingsmodus aan/uit kan programmeren, of dimmen voor elk moment van de dag of nacht. Er bestaat zelfs verlichting die bijvoorbeeld vleermuisvriendelijk is en die het bioritme van deze nachtvogels niet verstoort. Tenslotte dient er ook gezorgd te worden dat de toegepaste verlichting niet verblindend is voor de fietser zelf, wat dan weer moet bijdragen tot een groter comfort en veiligheid voor de fietser.

...met de juiste energiebron…

Normaliter wordt verlichting aangesloten op een elektriciteitsnetwerk, maar meer en meer wordt het mogelijk om te kiezen voor zonne-energie. Hierbij wordt elke verlichtingsarmatuur voorzien van zonnepanelen met batterij. Die batterij wordt overdag opgeladen via het zonlicht en laat de lamp branden wanneer de zon ondergaat. Zo wordt bijkomend energieverbruik volledig vermeden. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een hybride systeem: verlichting op zonne-energie waar het kan en aansluiting op het netwerk waar het moet. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn op verbindingswegen waar te allen tijde het licht moet kunnen branden om de veiligheid en het comfort van de fietser te garanderen.

…en met mogelijkheden om op te laden!

Steeds meer mensen rijden tegenwoordig met elektrische fietsen.Zij spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van het woon-werkverkeer. Om het gebruik van elektrische fietsen verder te stimuleren, moet de fietsinfrastructuur hieraan aangepast zijn. De fietspaden moeten voldoende breed zijn, er moet voldoende veilige fietsparkeersystemen zijn en er moeten regelmatig oplaadpunten zijn. Dit kan handig gecombineerd worden met de verlichting. Er bestaan immers modulaire verlichtingspalen waaraan je gemakkelijk je elektrische fiets kan opladen.

Verder is het belangrijk om te zorgen voor een efficiënte planning van de werken waarbij het aanleggen van fietspaden indien mogelijk wordt gecombineerd met andere infrastructuur of vernieuwingswerken. Eens de fietspaden zijn gerealiseerd, is het vanuit het oogpunt van de gebruiker belangrijk om te zorgen voor een coherente manier van aanduiding van de verschillende fietspaden en -netwerken over de verschillende regio’s heen en te zorgen voor een goede aansluiting en interregionale verbindingen.

Ook fietstelsystemen kunnen helpen om de verkeersstromen in kaart te brengen en te monitoren en vormen een basis voor de uitbouw van een intelligent mobiliteitssysteem in de steden en daarbuiten. Ook kunnen er andere sensoren geïntegreerd worden in de modulaire verlichtingspaal (bijv. veiligheidscamera’s, fietstelsensor, etc.) wat de veiligheid ten goede komt en er dus toe bijdraagt dat meer mensen de auto aan de kant laten staan en zo de noodzakelijke modale shift richting zachte en duurzame vervoermiddelen wordt gerealiseerd. In het kader van de digitalisering van de openbare verlichtingsinfrastructuur worden de verlichtingsarmaturen best ook uitgerust met de nodige besturings- en communicatie-elementen voor een vlotte integratie in een beheersplatform van de autoriteiten voor verkeersbeheer in slimme steden of regio’s en in lijn met de huidige standaarden voor een maximale compatibiliteit en interoperabiliteit.

Het investeren in future-proof, energie-efficiënte en slimme fietsinfrastructuur, zonder compromissen te sluiten op het gebied van veiligheid en comfort en met respect voor de fauna en de flora, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie richting een veilige, comfortabele en klimaatneutrale mobiliteit. Het aantal kilometer nieuwe fietspaden mag dus niet het enige succescriterium worden.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's