Agoria: "Volgende 10 jaar elke werkdag 16 extra jobs in techsector" | Agoria

Agoria: "Volgende 10 jaar elke werkdag 16 extra jobs in techsector"

Afbeelding
Bart Steukers
Gepubliceerd op 05/10/21 door Frederik Meulewaeter
De technologiesector wil in tien jaar tijd, van begin 2021 tot eind 2030, in totaal 40.000 extra jobs creëren, of 16 elke werkdag. Dat maakt technologiefederatie Agoria vandaag bekend bij de halfjaarlijkse voorstelling van de stand van de sector.

De 40.000 extra jobs komen bovenop de vervangingen van wie van werk verandert of met pensioen gaat. Agoria gaat wel uit van de veronderstelling dat de sector zijn concurrentiepositie kan behouden of versterken. Ook moet de arbeidsmarkt toelaten om opwaartse mobiliteit te realiseren via het permanent vormen van alle werknemers. 

Agoria wil met die 'new deal' de hand reiken aan de verschillende regeringen in ons land, op één week van de jaarlijkse beleidsverklaring van de premier. De technologiefederatie wil er samen voor zorgen dat tegen 2030 minstens 8 op de 10 personen van 20 tot en met 64 jaar een job hebben. De technologiesector, goed voor 315.000 banen, is de eerste sector die zo’n engagement opneemt.

Bart Steukers, CEO van Agoria: “Duizendvijfhonderd meer jobs dan bij de uitbraak van corona, een vijfde meer export dan vorig jaar, de productie die nagenoeg terug op het peil staat van 2019… als je de stand van de technologiesector bekijkt, lijkt het alsof de coronacrisis stilaan verteerd is. Meer nog, we hadden voor nog een pak meer jobs en groei kunnen zorgen, maar er staat een enorme rem op ons activiteitsniveau door de bevoorradingsproblemen en het recordaantal vacatures. Vandaag tellen we 15.860 openstaande jobs, en we krijgen ze maar niet ingevuld, onder andere omdat één op de vier mensen die perfect kan werken, gewoon niet op zoek is naar werk. De schaarste op de arbeidsmarkt is voor ons intussen een veel grotere uitdaging dan de coronacrisis. Dat heeft me echt het meest verbaasd in de eerste zes maanden dat ik nu CEO van Agoria ben.”

De werkgelegenheid in de technologiesector was de voorbije tien jaar nooit hoger dan nu. Eind maart 2021 werkten precies 314.398 mensen bij 15.359 werkgevers in de technologiesector in ons land. Dat zijn er duizendvijfhonderd meer dan bij de start van de coronacrisis. Drie vijfde werkt in de maakindustrie, twee vijfde in de dienstensector (vooral IT-oplossingen). 

Niet alleen werkten er de voorbije tien jaar nooit meer mensen dan vandaag in de techsector, ook het aantal openstaande vacatures staat met 15.860 vacatures op het hoogste peil ooit. Sinds het uitbreken van de pandemie zijn er 3750 extra vacatures bijgekomen. Dit komt overeen met een gederfd omzetverlies van anderhalf miljard euro. 

Bart Steukers: “Het aantal openstaande jobs is enorm. Wie wil werken, kan bij ons werken. We moeten nog beter voldoende mensen activeren voor de arbeidsmarkt en de beschikbare kandidaten linken met de openstaande vacatures. Op dit moment bedraagt de inactiviteitsgraad in ons land 26 procent. Dat betekent dat in de leeftijdscategorie 20- tot en met 64-jarigen ons land vandaag liefst één op de vier, of 1,6 miljoen mensen, officieel niet aan het werk is en ook niet op zoek is naar werk. We behoren daarmee tot de Europese top. Die 26 procent inactiviteit moet terugvallen naar 18 procent. Ons studiecentrum heeft berekend dat een daling van de inactiviteitsgraad met één procent het jaarlijks overheidstekort met twee miljard euro kan terugdringen. Dit gaat immers zorgen voor meer belastinginkomsten en minder vervangingsinkomens. De ministers die zich deze dagen buigen over de begroting, weten dus wat gedaan.”

Ons studiecentrum heeft berekend dat een daling van de inactiviteitsgraad met één procent het jaarlijks overheidstekort met twee miljard euro kan terugdringen.

Volgens Agoria verdient een duurzame arbeidsproductiviteit door versnelde implementatie van nieuwe technologieën (zoals het supersnel mobiel internet 5G) en nieuwe vormen van werken ook meer aandacht. “Dat is absoluut nodig om deze nieuwe banen waardevol in te vullen”, besluit Bart Steukers.

Het verhaal achter de cijfers

New deal: elke werkdag 16 extra jobs tegen 2030, met behoud concurrentiepositie

Niet alleen de begroting moet op orde, de verschillende regeringen willen tegen 2030 ook naar een tewerkstellingsgraad van 80 procent. Daarom spreekt ook Agoria als grootste sectorfederatie van België vandaag zijn engagement uit. De technologische sector zal tussen begin 2020 tot en met eind 2030 elke werkdag zestien extra jobs creëren en invullen. Samen zijn het 40.000 extra jobs die er komen bovenop de vervangingen van wie van werk verandert of met pensioen gaat. Op voorwaarde dat de sector zijn concurrentiepositie kan behouden of versterken en op voorwaarde dat de arbeidsmarkt toelaat om voldoende opwaartse mobiliteit te realiseren door permanente vorming van alle werknemers.

De concurrentiepositie mag niet worden uitgehold door allerlei gevaren. Denk aan inflatie, belastingniveau of loonkosten. Precies één week voor de “state of the union” van de premier wil Agoria met die “new deal” de hand reiken aan de verschillende regeringen in ons land om er samen voor te zorgen dat tegen 2030 minstens acht op de tien mensen tussen 20 en 64 jaar een job hebben. 

Voor Bart Steukers, die ook in de raad van bestuur van de VDAB zetelt, is ‘Be The Change’ niet alleen een studie of project, maar ook een oproep om samen de verandering in te luiden. Hij roept vandaag dan ook alle andere stakeholders (overheden, vakbonden, onderwijs en opleidingsinitiatieven, loopbaanfondsen,  tewerkstellingsorganisaties, activatie-initiatiefnemers en andere sectoren) op om gelijkaardige engagementen op te nemen en samen de schouders te zetten onder de uitdaging  van acht op tien aan de slag in 2030. “Alleen samen zijn we Be the Change”, klinkt het.

Het ondernemersvertrouwen staat op een recordniveau en boven het langetermijngemiddelde. “Er is een intrinsiek optimisme in onze sector en dus investeren de bedrijven in de toekomst, namelijk hun menselijke kapitaal. Er is voor iedereen werk bij ons. Gelukkig worden de expertisegebieden in onze sector ook gevraagd in andere sectoren. Er is voor iedereen wel een toekomst, denk maar aan de maatschappelijke uitdagingen als de digitale of groene transformatie. Bij ons krijgt iedereen een opleiding of training. Wij nemen een behoorlijk engagement voor de maatschappij”, aldus Bart Steukers.

Activiteit terug op pre-corona niveau

In 2021 zal een record-omzetcijfers van 137 miljard euro worden gerealiseerd, hoger dan het cijfer van 132 miljard euro dat in 2019 werd bereikt. Dit na al vijf opeenvolgende jaren (2014-2018) dat de Belgische technologie-industrie groeide. 
In de eerste zes maanden van het jaar steeg de activiteit met 7 procent. Grootste stijgers waren de eerste verwerking, gieterijen en non-ferro (33 procent), metaalproducten (15 producten) en machinebouw (14 procent). Enkel in de telecom valt een beperkte stijging op te tekenen van 2 procent. 

Export stijgt met een vijfde tegenover vorig jaar, marktaandeel blijft stabiel

De Belgische technologie-export versterkt zijn Europese positie. In de eerste helft van 2021 steeg de export met 22 procent tegenover de eerste helft van 2020. De grootste stijgingen tekenen zich af in Zuid-Amerika (plus 30 procent) en de Europese Unie (plus 24 procent). In 2020 daalde de export nog met 8 procent tegenover 2019. We exporteerden voor zo’n 80 miljard euro. De export daalde vooral naar Oost-Azië, met 14 procent. 

De export mocht vorig jaar dan wel dalen, maar het marktaandeel van de Belgische technologische industrie steeg toch aanzienlijk, met een derde van een procentpunt. Voor dit jaar schat Agoria dat het marktaandeel zeer lichtjes daalt met 0,04 procentpunten omdat onze groeimotor een beetje sputtert door de bevoorradingsproblemen.

Potentiële remmen op de groei: inflatie, financiën, bevoorrading en vacatures

Agoria benoemt met de inflatie, de openbare financiën, bevoorradingsproblemen en het recordaantal vacatures ook vier potentiële remmen op de groei van de sector.

Zo is de inflatie, of de stijging van de prijzen in de economie als gevolg van de fors stijgende gasprijzen, gevolgd door een verslechtering van het concurrentievermogen als gevolg van de automatische koppeling van de lonen aan de index, lang niet onschuldig. De berekening van de beschikbare marge door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven voor indexeringen in 2021 en 2022 was 2,85 procent. Vandaag lijkt het erop dat we afstevenen op een indexering van minstens 3,8 procent. Dit is een overschrijding met minstens 0,95 procent van wat in de loonnorm was voorzien. Als we niet opletten, dreigt onze concurrentiepositie ernstig te verslechteren. Daarom wijst Agoria op het belang van de wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, de zogenaamde Wet van ‘96. Deze wet kan voor Agoria niet worden uitgehold, dus zowel het correctiemechanisme ex-ante, als de veiligheidsmarge ex-post zijn van het allergrootste belang.

Agoria wijst ook naar de openbare financiën. De staatsschuld nam tussen eind 2019 en eind juni 2021 met 70 miljard euro toe van 467 naar 537 miljard euro. Agoria wil de competitiviteit niet uithollen door hogere belastingen, maar eerder door minder uitgaven. “Iedereen spreekt alleen maar over minder uitgaven of belastingen verhogen. Maar er is ook een derde weg, namelijk het streven naar activering”, zegt Bart Steukers.

Ook de bevoorradingsproblemen rond chips, staal, non-ferrometalen, hout, logistiek … blijven gelden. De prijzen van staal, aluminium en koper en energie zijn nagenoeg verdubbeld tussen mei 2020 en mei 2021. De levering van chips is nog tot diep in 2022 onzeker. Leveringstermijnen van vijf maanden worden het “nieuwe normaal”. Dit betekent extra kost, extra onzekerheid, en extra druk op de bevoorradingsketen. Agoria verwacht maar een langzame daling van deze termijnen. De sluitingen als gevolg van bevoorradingsproblemen hadden volgens Agoria een gederfd omzetverlies van een miljard euro.

De vacatures op de arbeidsmarkt staan op hoogste peil ooit. Ook de Belgische economie creëert sneller dan verwacht banen na corona. Tussen het tweede kwartaal van 2020 en het tweede kwartaal van 2021 kwamen er liefst 80.700 jobs bij. Om tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80 procent te halen in ons land, moeten we elk kwartaal tot eind 2030 netto 16.000 banen creëren, waarvan 1000 in de technologische industrie. In ons land bedroeg de werkgelegenheidsgraad in 2020 70 procent, bij onze drie belangrijkste handelspartners Duitsland, Frankrijk en Nederland 77,4 procent, en in de Europese Unie 72,5 procent. Een daling van het aantal mensen dat niet werkt en niet op zoek is naar werk (de inactiviteit), is volgens Agoria niet alleen goed voor de werkgelegenheidsgraad zelf (want minder vacatures), maar ook voor ons concurrentievermogen tegenover andere Europese landen, en ook voor de betaalbaarheid van onze sociale zekerheid en de openbare financiën.

 

Grafiek: openstaande vacatures in de technologiesector (bron: Agoria)

Kerncijfers

  • 40.000 extra jobs in de technologiesector tot eind 2030, of 16 per werkdag.
  • Doel: tegen 2030 minstens 8 op de 10 aan de slag.
  • Record van 314.398 banen in de techsector, 1500 meer dan voor corona.
  • Ook een record van 15.860 openstaande vacatures.
  • Sinds uitbraak corona 3750 extra vacatures, gederfd omzetverlies van 1,5 miljard euro.
  • 1,6 miljoen mensen tussen 20 en 64 jaar, of 1 op de 4, werkt niet en is niet op zoek naar werk.
  • Een daling van de inactiviteitsgraad met 1 procent dringt jaarlijks overheidstekort terug met 2 miljard euro.
Was dit artikel nuttig?