Belgisch plan voor herstel en veerkracht: nu moeten voornemens worden omgezet in concrete investeringen | Agoria

Belgisch plan voor herstel en veerkracht: nu moeten voornemens worden omgezet in concrete investeringen

Afbeelding
Gepubliceerd op 24/06/21 door Sibylle Dechamps
De Europese Commissie had vandaag een positief oordeel over het Belgisch plan voor herstel en veerkracht. Agoria is opgetogen over deze nieuwe stap in de procedure waardoor België 5,9 miljard euro ter beschikking kan worden gesteld. Dat bedrag is voornamelijk bedoeld om te investeren in projecten m.b.t. de digitale en de groene transitie. We rekenen erop dat de Raad het plan snel goedkeurt zodat zo'n 700 miljoen euro kan worden voorgefinancierd, goed voor 13% van het totale bedrag van het Belgisch plan. Voor Agoria is de grootste uitdaging nu de praktische uitvoering van het plan door de federale overheid en de deelstaten. M.a.w. nu moeten de voornemens in concrete investeringen worden omgezet.

Agoria heeft de uitwerking van het plan op de voet gevolgd en de verschillende projecten onderzocht. Agoria is tevreden dat 51% resp. 25% van de middelen wordt toegewezen aan de groene en de digitale transitie, wat een stuk meer is dan wat Europa oplegt (> 37% en > 20%). Hoewel onze behoeften op dit domein aanzienlijk zijn, zal het plan voor herstel en veerkracht van België zeker bijdragen aan de groene en de digitale transitie. 
Voor Agoria is de grootste uitdaging nu de praktische uitvoering van het plan door de federale en gewestelijke overheden. M.a.w. nu moeten de voornemens in concrete investeringen worden omgezet. In dit verband hebben we drie specifieke aanbevelingen:

  1. Het is van essentieel belang om snel vooruit te gaan en niet achterop te raken. Hoe sneller projecten klaar zijn en dus gefinancierd worden, hoe sneller ze zullen bijdragen aan het economisch herstel en de groene en de digitale transitie en ze op hun beurt andere investeringen mogelijk zullen maken. 
  2. De Belgische technologische industrie ontwikkelt en levert technologische oplossingen voor de transities. Het is belangrijk dat onze ondernemingen, en in het bijzonder de kmo's, de kansen die het plan biedt kunnen grijpen en kunnen profiteren van de investeringen die eraan komen. Agoria onderneemt actie – met inachtneming van de Europese verplichtingen – om de return van de investeringen voor de ondernemingen te maximaliseren, in het bijzonder voor kmo's (informatiesessies, kortere betalingstermijnen enz.). 
  3. Het Belgisch plan voor herstel en veerkracht moet worden gezien in de ruimere context van de investeringen die nodig zullen zijn om de groene en de digitale transitie tot een goed einde te brengen. Daarom stellen we voor om het plan te monitoren op basis van duidelijk omschreven maatschappelijke doelstellingen. Terwijl de klimaatdoelstellingen voor 2030-2050 al grotendeels zijn vastgelegd of daaraan wordt gewerkt, dringt Agoria erop aan dat België ook digitale-transformatiedoelstellingen vaststelt op basis van de strategie "Europa's digitaal decennium" (die betrekking heeft op skills, de digitale transformatie van ondernemingen, veilige en duurzame digitale infrastructuur en de digitalisering van overheidsdiensten). Die monitoring moet de coherentie van de projecten verzekeren en aanvullende behoeften aan het licht brengen.

Ten slotte volgt Agoria ook de ontwikkeling van de plannen voor herstel en veerkracht van de andere lidstaten. Die plannen, die dezelfde doelstellingen hebben en grotendeels op vergelijkbare prioriteiten steunen, bieden eveneens mooie kansen voor de ondernemingen van de Belgische technologische industrie.

Was dit artikel nuttig?