EU Day in 2021: Europees handelsbeleid bijgesteld | Agoria

EU Day in 2021: Europees handelsbeleid bijgesteld

Afbeelding
Gepubliceerd op 07/05/21 door Kevin Verbelen
Op 9 mei vieren de Europeanen de dag van de Europa. De "Dag van Europa" van de EU werd in 1985 ingevoerd door de Europese Gemeenschappen (de voorloper van de EU). De datum herdenkt de Schuman-verklaring van 9 mei 1950, voorgesteld door Robert Schuman, die voorstelde de Franse en West-Duitse kolen- en staalindustrie samen te voegen. 71 jaar later werken 27 onafhankelijke landen samen hun handelsbeleid bij. Anno 2021: quo vadis?

Normalisering van de relaties met de VS

Agoria staat op deze Europese hoogdag ook stil bij het geactualiseerde handelsbeleid van de Unie. Dat beleid is strategisch bijgewerkt met meer aandacht voor autonomie en tenuitvoerlegging. De samenwerkingsvoorstellen met de Amerikaanse Biden-regering worden toegejuicht. Agoria denkt dat het Europese voorstel, tot oprichting van een Trade & Technology Council tussen de Europese Unie en de Amerikaanse overheid, een goede stap is richting een minder ambitieuze TTIP-agenda, maar met aandacht voor de echte problemen van vandaag aan te pakken. Die problemen liggen vervat in de strijd tegen illegale subsidies, het verplicht overdragen van intellectuele eigendom, het verzekeren van een vlotte en veilige gegevensoverdracht alsook het gezamenlijk zoeken naar nieuwe normen inzake opkomende technologieën zodat slechts één norm de handel regelt overheen de Atlantische Oceaan. Agoria hoopt dan ook dat de Biden-regering zal ingaan op het Europese voorstel. Ook de zoektocht naar een definitieve oplossing in het 16-jaar oude geschil over Airbus en Boeing – waarover de EU en de VS recent voor een bepaalde periode de sancties tegenover elkaar hebben gelicht – stemt ons hoopvol. Echter, de zogenoemde §232-sancties ten aanzien van Europese staal- en aluminiumproducten dient ook eerder snel opgelost te worden.

Assertief handelsbeleid ok, maar het moet werkbaar blijven

Agoria begrijpt eveneens de beweegredenen van de Europese Unie om meer in te zetten op autonomie, veiligheid en duurzaamheid. Er is inderdaad nood aan gelijk speelveld op de Europese interne markt. Nieuwe regels, zoals over een verplichte zorg- en verantwoordingsplicht voor bedrijven, over het screening van buitenlandse investeringen in technologieproducten, de screening van buitenlandse subsidies bij overnames of initiatieven ter bevordering van het gelijktrekken van het speelveld inzake overheidsopdrachten zijn allen zeer begrijpelijk en legitiem. Echter, men moet voorkomen in een protectionistische kramp te schieten. Alle eerder vermelde initiatieven kunnen ook reacties ontlokken op buitenlandse markten waar onze technologiebedrijven op actief zijn. Bovendien lijken veel wetgevende initiatieven een weinig werkbare hoeveelheid administratieve lasten aan Europese bedrijven op te leggen. Bedrijven moeten immers steeds de bewijslast voeren. Er dient daarom een juiste balans gevonden te worden tussen de legitieme initiatieven ter beveiliging van de strategische belangen van de EU enerzijds en de administratie dat die wetgeving met zich meebrengt voor bedrijven anderzijds. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat bedrijven eerst een leger advocaten onder de arm moeten nemen voordat ze aan de productie van hun producten beginnen te denken. Zo niet dreigt de EU aan zichzelf handelsbeperkende maatregelen op te leggen en het internationaal concurrentievermogen van de eigen ondernemingen negatief bij te stellen in volle relance.

Niet enkel beveiligen in Europa, maar ook internationaal de handel open houden

Agoria erkent dus de nood aan het inbouwen van meer veiligheid en reciprociteit in de handelsrelaties. Echter, die assertiviteit moet ook gepaard gaan met openheid. Agoria roept daarom op de akkoorden met MERCOSUR, Mexico, maar ook dat met Canada op alle beleidsniveaus (eindelijk) te ratificeren en onverwijld uit te voeren. Deze akkoorden zijn allen van strategisch belang en helpen in deze specifieke periode te diversifiëren, toevoer te verzekeren en stabiliteit te bieden in een meer dan ooit volatiele internationale handelscontext.

Was dit artikel nuttig?