Kevin Verbelen in Genève: “Verder digitaliseren over grenzen heen” | Agoria

Kevin Verbelen in Genève: “Verder digitaliseren over grenzen heen”

Afbeelding
Gepubliceerd op 28/09/21 door Kevin Verbelen
Deze woensdag 29 september 2021 modereert Kevin Verbelen, Agoria’s Company Lawyer & Expert International Trade, op het Public Forum van de Wereldhandelsorganisatie in Genève een panelgesprek van DIGITALEUROPE. Doel van het panel is aan te tonen hoe de digitale technologische goederen en diensten hebben bijgedragen tot het verlichten van de economische en maatschappelijke gevolgen van de COVID-19-pandemie.

COVID-19 heeft heel wat schade aangericht, niet enkel economisch maar ook maatschappelijk en op persoonlijk vlak. Toch zien wij dat dankzij de pandemie digitale technologie een ongeziene kans heeft gekregen om te tonen hoe ze bijdraagt tot het verzachten van de economische schokken en hoe ze ook de schade voor de volksgezondheid, in België en wereldwijd, heeft helpen verlichten. De snelle digitale evoluties hebben de economie waarschijnlijk voorgoed gewijzigd. Als we de vruchten van de digitale economie willen blijven plukken, moeten wij één les goed voor ogen houden: grenzen zijn alleen goed als ze een universeel overeengekomen menselijk doel dienen.

Digitaal overal doorgebroken 

De pandemie heeft toegelaten dat de digitale technologie volledig is doorgebroken. Vele mensen denken bij de term 'digitaal' nog te vaak aan sociale media of aan web- en andere toepassingen. Echter, veel bedrijven hebben online verkoop ingevoerd. Elektronische betalingen zijn nu veel breder ingeburgerd. Iedereen volgt vergaderingen via allerhande toepassingen en er is ook een veel groter vertrouwen in digitale dienstverlening. 

Doorgedreven digitale gezondheidszorg

We kunnen vandaag zonder overdrijven ook stellen dat de digitale gezondheidszorg eveneens zijn intrede heeft gedaan. Dankzij digitale toepassingen werden online consultaties georganiseerd of informatie over COVID-patiënten gedeeld tussen medische dienstverstrekkers. Patiënten konden ook vanop afstand gemonitord worden. Pathologen konden vanop afstand werken en via allerlei platforms kon informatie over medicatie uitgewisseld worden. Zelfs een echografie op afstand behoort vandaag tot de mogelijkheden. 

Met dank aan goede vaccinatiestrategieën, waarbij het uitblijven van vaccinatie nu vooral een verantwoordelijkheid is van elk van ons, lijkt in België en Europa nu licht aan het einde van de tunnel te fonkelen. Dat betekent dat de doorbraak van digitaal in de volksgezondheid nu echt kan worden opgedreven. Nieuwe zorgmodellen, buiten het ziekenhuis om, zijn nu mogelijk. Daardoor kan de toegang tot gezondheidszorg worden uitgebreid en laagdrempeliger gemaakt worden. We kunnen gemakkelijker patiënten met chronische aandoeningen op afstand volgen, de druk op bedden op de intensieve zorg verlichten en daardoor ook de kosten van het zorgstelsel naar beneden halen.

Internationale samenwerking noodzakelijk

De positieve bijdrage van de digitale economie, ook in onze gezondheidszorg, maakt het onmogelijk om bepaalde grenzen in te voeren of aan te houden. Die grenzen werken handelsfnuikend en verhogen de kosten, zowel voor bedrijven als voor de gezondheidszorgsystemen. Om echt de vruchten van de digitale doorbraak te kunnen plukken, is er nood aan open en toegankelijke platforms en gestandaardiseerde IT-systemen. De toenemende intensiteit en de steeds bredere reikwijdte van de regelgeving op het gebied van digitale technologieën, zoals bijvoorbeeld inzake artificiële intelligentie, cyberveiligheid, gegevensbescherming en het delen van gegevens, vereisen nauwere, internationale, samenwerking. 

Dat de EU bovenstaande elementen heeft opgenomen in de agenda van de Trade & Technology Council met de VS is positief. Er is echter meer nodig. Op het niveau van de ontwikkelingslanden zijn er talloze voorbeelden van opportuniteiten die gemist worden door handelsfnuikende maatregelen in stand te houden en die ontwikkelingslanden eerder geld kosten dan dat het hen geld opbrengt. Op hoger niveau, in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie, moeten doorbraken geforceerd worden in de onderhandelingen over e-commerce en data flows, het Informations Technology Agreement (ITA) en in het bevechten van discriminerende technische handelsbarrières in de digitale economie. 

Radicaal digitaal betekent radicaal internationaal

Uit het bovenstaande blijkt dat de digitale technologie niet enkel economische, maar ook maatschappelijke schokken helpt verlichten. Zonder die negatieve schokken, betekent de digitale technologie een enorme boost voor onze economie en maakt ze het mogelijk om met minder geld meer maatschappelijke dienstverlening tot stand te brengen. Als wij echter het volledige potentieel van de digitale technologie willen realiseren, moeten wij begrijpen dat grenzen enkel goed zijn als ze een universeel overeengekomen menselijk doel dienen. De nuance even weggelaten zijn ze voor de digitale technologie onzinnig. 

Was dit artikel nuttig?