ISO-normen ter evaluatie tegen 21 augustus 2021 | Agoria

ISO-normen ter evaluatie tegen 21 augustus 2021

Afbeelding
Gepubliceerd op 05/05/21 door Dirk De Moor
Bekijk hier de lijst met normen die worden geëvalueerd. Wordt er een norm vermeld die u nog gebruikt? Dan is het belangrijk om dit te melden. Wenst u een aanpassing aan de norm, dan is de systematische evaluatie hiervoor een uitgelezen moment.

Om de vijf jaar wordt van de internationale normen afgetoetst of ze nog steeds de stand der techniek weerspiegelen. Mogelijke acties zijn:

  • terugtrekken (verouderde technologie)
  • herzien (bijwerken naar de huidige stand der techniek)
  • bevestigen (norm nog steeds actueel).

Als u een aldus onder de loep genomen norm gebruikt, is het belangrijk om dit te melden. Normen waarvoor minder dan 5 landen aangeven deze te gebruiken, worden immers automatisch teruggetrokken.

Ook als u wijzigingen wenst aan een norm, dan is de systematische evaluatie een uitgelezen moment om dit te melden. U dient er wel voor te zorgen dat voldoende andere landen dit voorstel steunen. Met het oog op een eventuele herziening, kan u steeds aangeven of u bereid bent hieraan mee te werken.

Het toepassingsdomein van de norm vindt u hier

Voor onderstaande ISO normen van commissies onder het beheer van Sirris-Agoria wordt tegen 21/08/2021 een Belgisch standpunt verwacht:

Reference

Title

ISO/TC 18 Zinc and zinc alloys

ISO 15201:2006 (vers 4)

Zinc and zinc alloys — Castings — Specifications

ISO 301:2006 (Ed 2, vers 4)

Zinc alloy ingots intended for castings

ISO 752:2004 (Ed 2, vers 4)

Zinc ingots

ISO/TC 21/SC 2 Manually transportable fire extinguishers

ISO/TS 11602-1:2010 (vers 3)

Fire protection — Portable and wheeled fire extinguishers — Part 1: Selection and installation

ISO/TS 11602-2:2010 (vers 3)

Fire protection — Portable and wheeled fire extinguishers — Part 2: Inspection and maintenance

ISO/TC 21/SC 3 Fire detection and alarm systems

ISO 7240-24:2016 (Ed 2)

Fire detection and fire alarm systems — Part 24: Fire alarm loudspeakers

ISO/TC 21/SC 5 Fixed firefighting systems using water

ISO 6184-1:1985 (vers 6)

Explosion protection systems — Part 1: Determination of explosion indices of combustible dusts in air

ISO 6184-2:1985 (vers 6)

Explosion protection systems — Part 2: Determination of explosion indices of combustible gases in air

ISO 6184-3:1985 (vers 6)

Explosion protection systems — Part 3: Determination of explosion indices of fuel/air mixtures other than dust/air and gas/air mixtures

ISO 6184-4:1985 (vers 6)

Explosion protection systems — Part 4: Determination of efficacy of explosion suppression systems

ISO/TC 21/SC 6 Foam and powder media and firefighting systems using foam and powder

ISO 7076-3:2016

Fire protection — Foam fire extinguishing systems — Part 3: Medium expansion foam equipment

ISO 7076-6:2016

Fire protection — Foam fire extinguishing systems — Part 6: Vehicle mounted compressed air foam systems

ISO/TC 23/SC 6 Equipment for crop protection

ISO 19932-1:2013 (Ed 2)

Equipment for crop protection — Knapsack sprayers — Part 1: Safety and environmental requirements

ISO 19932-2:2013 (Ed 2)

Equipment for crop protection — Knapsack sprayers — Part 2: Test methods

ISO/TC 23/SC 19 Agricultural electronics

ISO 11783-9:2012 (Ed 2, vers 2)

Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and communications data network — Part 9: Tractor ECU

ISO 14223-2:2010 (vers 2)

Radiofrequency identification of animals — Advanced transponders — Part 2: Code and command structure

ISO/TC 29 Small tools

ISO/TS 13399-201:2014 (vers 2)

Cutting tool data representation and exchange — Part 201: Creation and exchange of 3D models — Regular inserts

ISO/TC 29/SC 8 Tools for pressing and moulding

ISO 10071-2:2005 (vers 3)

Tools for pressing — Ball-lock punches — Part 2: Ball-lock punches for heavy duty

ISO 28238:2010 (vers 2)

Compression and injection moulds — Components for gating systems

ISO 6753-2:1998 (vers 4)

Tools for pressing and moulding — Machined plates — Part 2: Machined plates for moulds

ISO 8017:2007 (Ed 2, vers 3)

Tools for moulding — Guide pillars, straight and shouldered, and locating guide pillars, shouldered

ISO/TC 39 Machine tools

ISO 29262:2011 (vers 2)

Production equipment for microsystems — Interface between end effector and handling system

ISO 3371:1975 (vers 8)

Modular units for machine tool construction — Rotary tables and multi-sided centre bases for rotary tables

ISO 8526-1:1990 (vers 6)

Modular units for machine tools — Workholding pallets — Part 1: Workholding pallets up to 800 mm nominal size

ISO 8526-2:1990 (vers 6)

Modular units for machine tools — Workholding pallets — Part 2: Workholding pallets of nominal size greater than 800 mm

ISO/TC 39/SC 2 Test conditions for metal cutting machine tools Sub committee

ISO 3190:1975 (vers 8)

Test conditions for turret and single spindle co-ordinate drilling machines with vertical spindle — Testing of the accuracy

ISO 5734:1986 (Ed 2, vers 6)

Acceptance conditions of mechanical dividing heads for machine tools — Testing of accuracy

ISO 8956:1986 (vers 6)

Acceptance conditions for copying attachments, integral or otherwise, for lathes — Testing of the accuracy

ISO/TC 39/SC 8 Work holding spindles and chucks

ISO 3442-3:2007 (vers 3)

Machine tools — Dimensions and geometric tests for self-centring chucks with two-piece jaws — Part 3: Power-operated chucks with serrated jaws

ISO 702-2:2007 (Ed 2, vers 3)

Machine tools — Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks — Part 2: Camlock type

ISO 702-3:2007 (Ed 2, vers 3)

Machine tools — Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks — Part 3: Bayonet type

ISO 702-4:2004 (vers 3)

Machine tools — Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks — Part 4: Cylindrical connection

ISO/TC 60/SC 2 Gear capacity calculation

ISO 14635-2:2004 (vers 3)

Gears — FZG test procedures — Part 2: FZG step load test A10/16, 6R/120 for relative scuffing load-carrying capacity of high EP oils

ISO/TC 70 Internal combustion engines

ISO 8528-13:2016

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 13: Safety

ISO 8528-8:2016 (Ed 2)

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 8: Requirements and tests for low-power generating sets

ISO/TC 72/SC 1 Spinning preparatory, spinning, twisting and winding machinery and accessories

ISO 9904:2000 (Ed 2, vers 4)

Textile machinery and accessories — Steel pins for spinning preparatory and spinning machinery

ISO/TC 72/SC 8 Safety requirements for textile machinery

ISO 11111-1:2016 (Ed 3)

Textile machinery — Safety requirements — Part 1: Common requirements

ISO/TC 92/SC 1 Fire initiation and growth

ISO 29473:2010 (vers 2)

Fire tests — Uncertainty of measurements in fire tests

ISO/TS 19021:2018

Test method for determination of gas concentrations in ISO 5659-2 using Fourier transform infrared spectroscopy

ISO/TC 92/SC 2 Fire containment

ISO 10295-1:2007 (vers 3)

Fire tests for building elements and components — Fire testing of service installations — Part 1: Penetration seals

ISO 3008-3:2016

Fire resistance tests — Part 3: Door and shutter assemblies horizontally oriented

ISO 834-8:2002 (vers 3)

Fire-resistance tests — Elements of building construction — Part 8: Specific requirements for non-loadbearing vertical separating elements

ISO/TC 96/SC 10 Design principles and requirements

ISO 20332:2016 (Ed 2)

Cranes — Proof of competence of steel structures

ISO 4301-1:2016 (Ed 3)

Cranes — Classification — Part 1: General

ISO/TC 108 Mechanical vibration, shock and condition monitoring

ISO 16063-17:2016

Methods for the calibration of vibration and shock transducers — Part 17: Primary calibration by centrifuge

ISO/TC 108/SC 4 Human exposure to mechanical vibration and shock

ISO 2631-1:1997 (Ed 2, vers 6)

Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 1: General requirements

ISO/TC 118/SC 3 Pneumatic tools and machines

ISO 15744:2002 (vers 3)

Hand-held non-electric power tools — Noise measurement code — Engineering method (grade 2)

ISO 17066:2007 (vers 3)

Hydraulic tools — Vocabulary

ISO 28927-11:2011 (vers 2)

Hand-held portable power tools — Test methods for evaluation of vibration emission — Part 11: Stone hammers

ISO 5391:2003 (Ed 2, vers 3)

Pneumatic tools and machines — Vocabulary

ISO/TC 118/SC 4 Compressed air treatment technology

ISO 7183:2007 (Ed 2, vers 3)

Compressed-air dryers — Specifications and testing

ISO/TC 118/SC 6 Air compressors and compressed air systems

ISO 3857-2:1977 (vers 8)

Compressors, pneumatic tools and machines — Vocabulary — Part 2: Compressors

ISO/TC 127/SC 1 Test methods relating to safety and machine performance

ISO 10268:1993 (vers 5)

Earth-moving machinery — Retarders for dumpers and tractor-scrapers — Performance tests

ISO 10532:1995 (vers 5)

Earth-moving machinery — Machine-mounted retrieval device — Performance requirements

ISO 21507:2010 (Ed 2, vers 2)

Earth-moving machinery — Performance requirements for non-metallic fuel tanks

ISO 5005:1977 (vers 8)

Earth-moving machinery — Method for locating the centre of gravity

ISO 6483:1980 (vers 8)

Earth-moving machinery — Dumper bodies — Volumetric rating

ISO 6485:1980 (vers 8)

Earth-moving machinery — Tractor-scraper — Volumetric rating

ISO 7451:2007 (Ed 3, vers 3)

Earth-moving machinery — Volumetric ratings for hoe-type and grab-type buckets of hydraulic excavators and backhoe loaders

ISO/TC 127/SC 2 Safety, ergonomics and general requirements

ISO 13031:2016

Earth-moving machinery — Quick couplers — Safety

ISO/TC 127/SC 4 Terminology, commercial nomenclature, classification and ratings

ISO 8812:2016 (Ed 2)

Earth-moving machinery — Backhoe loaders — Terminology and commercial specifications

ISO/TC 142 Cleaning equipment for air and other gases

ISO 16170:2016

In situ test methods for high efficiency filter systems in industrial facilities

ISO/TC 153 Valves

ISO 7121:2016 (Ed 3)

Steel ball valves for general-purpose industrial applications

ISO/TC 159/SC 3 Anthropometry and biomechanics

ISO 11228-2:2007 (vers 3)

Ergonomics — Manual handling — Part 2: Pushing and pulling

ISO 11228-3:2007 (vers 3)

Ergonomics — Manual handling — Part 3: Handling of low loads at high frequency

ISO/TC 159/SC 4 Ergonomics of human-system interaction

ISO 9241-1:1997 (Ed 2, vers 3)

Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 1: General introduction

ISO/TC 161 Controls and protective devices for gas and/or oil

ISO 23551-3:2005 (vers 3)

Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances — Particular requirements — Part 3: Gas/air ratio controls, pneumatic type

ISO/TC 178 Lifts, escalators and moving walks

ISO/TS 18870:2014 (vers 2)

Lifts (elevators) — Requirements for lifts used to assist in building evacuation

ISO/TC 180/SC 4 Systems - Thermal performance, reliability and durability

ISO 13584-20:1998 (vers 4)

Industrial automation systems and integration — Parts library — Part 20: Logical resource: Logical model of expressions

ISO 13584-32:2010 (vers 2)

Industrial automation systems and integration — Parts library — Part 32: Implementation resources: OntoML: Product ontology markup language

ISO 13584-42:2010 (Ed 2, vers 2)

Industrial automation systems and integration — Parts library — Part 42: Description methodology: Methodology for structuring parts families

ISO 22745-13:2010 (vers 2)

Industrial automation systems and integration — Open technical dictionaries and their application to master data — Part 13: Identification of concepts and terminology

ISO/TC 184/SC 5 Interoperability, integration, and architectures for enterprise systems and automation applications

ISO/PAS 19450:2015 (vers 2)

Automation systems and integration — Object-Process Methodology

ISO/TC 195 Building construction machinery and equipment

ISO 16039:2004 (vers 4)

Road construction and maintenance equipment — Slipform pavers — Definitions and commercial specifications

ISO/TC 199 Safety of machinery

ISO 14122-1:2016 (Ed 2)

Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access

ISO 14122-2:2016 (Ed 2)

Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways

ISO 14122-3:2016 (Ed 2)

Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails

ISO 14122-4:2016 (Ed 2)

Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders

ISO 29042-8:2011 (vers 2)

Safety of machinery — Evaluation of the emission of airborne hazardous substances — Part 8: Room method for the measurement of the pollutant concentration parameter

ISO 29042-9:2011 (vers 2)

Safety of machinery — Evaluation of the emission of airborne hazardous substances — Part 9: Decontamination index

ISO/TS 19837:2018

Safety of machinery — Trapped key interlocking devices — Principles for design and selection

ISO/TC 213 Dimensional and geometrical product specifications and verification

ISO 10360-3:2000 (vers 4)

Geometrical Product Specifications (GPS) — Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) — Part 3: CMMs with the axis of a rotary table as the fourth axis

ISO 12180-1:2011 (vers 2)

Geometrical product specifications (GPS) — Cylindricity — Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form

ISO 12180-2:2011 (vers 2)

Geometrical product specifications (GPS) — Cylindricity — Part 2: Specification operators

ISO 12181-1:2011 (vers 2)

Geometrical product specifications (GPS) — Roundness — Part 1: Vocabulary and parameters of roundness

ISO 12181-2:2011 (vers 2)

Geometrical product specifications (GPS) — Roundness — Part 2: Specification operators

ISO 12780-1:2011 (vers 2)

Geometrical product specifications (GPS) — Straightness — Part 1: Vocabulary and parameters of straightness

ISO 12780-2:2011 (vers 2)

Geometrical product specifications (GPS) — Straightness — Part 2: Specification operators

ISO 12781-1:2011 (vers 2)

Geometrical product specifications (GPS) — Flatness — Part 1: Vocabulary and parameters of flatness

ISO 12781-2:2011 (vers 2)

Geometrical product specifications (GPS) — Flatness — Part 2: Specification operators

ISO 17450-3:2016

Geometrical product specifications (GPS) — General concepts — Part 3: Toleranced features

ISO 25178-1:2016

Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Areal — Part 1: Indication of surface texture

ISO 25378:2011 (vers 2)

Geometrical product specifications (GPS) — Characteristics and conditions — Definitions

ISO 3040:2016 (Ed 4)

Geometrical product specifications (GPS) — Dimensioning and tolerancing — Cones

ISO/TC 214 Elevating work platforms

ISO 16653-3:2011 (vers 2)

Mobile elevating work platforms — Design, calculations, safety requirements and test methods relative to special features — Part 3: MEWPs for orchard operations

 

Was dit artikel nuttig?