Overgangsmotoren van mobiele machines: FAQ's en gids voor markttoezicht bijgewerkt | Agoria

Overgangsmotoren van mobiele machines: FAQ's en gids voor markttoezicht bijgewerkt

Gepubliceerd op 10/02/21 door Sébastien Paternotte
De gids voor markttoezicht m.b.t. motoren voor niet voor de weg bestemde mobiele machines, die in 2019 werd gepubliceerd, is bijgewerkt om in overeenstemming te zijn met de wetgevende aanpassingen die in het kader van Verordening 2020/1040 werden doorgevoerd. Tegelijk zijn ook de FAQ's (Frequently Asked Questions) uit 2018 bijgewerkt m.b.t. de implementatie van fase V voor motoren en niet voor de weg bestemde mobiele machines.

Beide documenten zijn gezamenlijk opgesteld door de Europese sectorverenigingen (CEMA, CECE, EGMF, EUROMOT, EUROPGEN, FEM, EUnited Municipal Equipment).

Raadpleeg de documenten die in januari 2021 werden bijgewerkt:

Beide documenten en heel wat andere regelgevende informatie kunnen worden geraadpleegd in onze bibliotheek: Richtlijn voor emissie-uitstoot van off-road voertuigen (NRMM en tractoren)

Was dit artikel nuttig?