Normen ondersteunen Green Deal: duurzame en slimme mobiliteit | Agoria

Normen ondersteunen Green Deal: duurzame en slimme mobiliteit

Afbeelding
Gepubliceerd op 09/04/21 door Dirk De Moor
In het kader van de Green Deal heeft de Europese Commissie een aantal ambitieuze doelstellingen bepaald met het oog op de transitie naar een volledig groene economie en mondiale klimaatneutraliteit tegen 2050. Om die doelstellingen te halen, moeten alle betrokken actoren met nieuwe ogen kijken naar de manier waarop we produceren en consumeren, de manier waarop onze infrastructuur werkt, het gebruik van hulpbronnen en de werking van vervoerssystemen. In deze bijdrage focussen we op duurzame en slimme mobiliteit.

Europese normen dragen actief bij tot duurzame en slimme mobiliteit via drie verschillende sporen:

  • normalisatie van ITS (intelligente vervoerssystemen) en elektrische wegsystemen;
  • normalisatie m.b.t. het gebruik van voertuigen op alternatieve brandstoffen en infrastructuur in verband daarmee;
  • intramodaliteit en de verschuiving naar openbaar vervoer door normalisatie in de spoorwegsector.

Europese normalisatie is met succes de uitdaging aangegaan wat betreft de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en coöperatieve systemen voor intelligent vervoer op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. De normalisatie wachten nu nieuwe uitdagingen naarmate geautomatiseerde voertuigen in gebruik worden genomen en cyberveiligheid een probleem wordt.

Om de duurzaamheid van het vervoer te verbeteren, moeten we het traditionele verbrandingsmodel achter ons laten en overschakelen op voertuigen op alternatieve brandstoffen. In dat verband hebben het CEN en CENELEC belangrijke normen opgesteld in het kader van Richtlijn 2014/94/EU (CEN/TC 268 "Cryogenic vessels and specific hydrogen technologies applications", CEN/TC 326 "Natural gas vehicles - Fuelling and operation", TC 286 "Liquefied petroleum gas equipment and accessories", CEN/TC 301 "Road vehicles" en CENELEC/TC 69X "Electrical systems for electric road vehicles"). Wat vloeibaar aardgas (lng) en aardgas onder druk (cng) betreft, zijn de meeste geïdentificeerde normen inzake connectoren en tankstations vastgelegd als EN-normen. Toch is er op dit domein nog heel wat behoefte aan en mogelijkheid tot normalisatie, met name i.v.m. het gebruik van biomethaan in cng en lng, het vervoer van (bio)-lng en het vervoer van lng in tankcontainers via het spoor.

Voor elektrische voertuigen zijn aanvullende normen m.b.t. slim opladen, normen voor klantinformatie, normen m.b.t. realtime-informatie over oplaadpunten en normen voor interoperabele energiediensten de volgende mijlpalen op dit domein. Voorts zijn duurzaamheidscriteria en normen nodig i.v.m. het ontwerp van batterijen (voor elektrische voertuigen), waardoor batterijen een tweede leven kunnen krijgen door ze te hergebruiken voor energieopslag.

Normen spelen een cruciale rol met het oog op een toekomstige shift naar het spoor en om te zorgen voor grotere intramodaliteit. Nieuwe thema's die nog moeten worden behandeld, zijn de aansluiting op andere vervoerssectoren, cyberveiligheid, autonome exploitatie en geoptimaliseerde interfaces tussen de onderdelen van het spoorwegsysteem Daarnaast moet het gebruik van simulaties in plaats van fysieke tests voor allerlei eisen worden ondersteund door goede normalisatie om de sector verder te versterken.

Dit artikel is gebaseerd op de CEN-CENELEC position paper "Standards in support of the European Green Deal Commitments". Meer info op de CEN/CENELEC-website.

Was dit artikel nuttig?