Be The Change | Agoria

Be The Change

Houvast en hefbomen voor een arbeidsmarkt in volle verandering

Welke evoluties kleurden onze arbeidsmarkt de afgelopen jaren? En wat betekent dat voor de toekomst van ons werk? Lees de nieuwe samenvatting van Be The Change?

Naar de samenvatting!

 

Permanente vorming is een voorwaarde en een garantie voor een relevante plek op onze arbeidsmarkt
De vraag naar arbeid blijft stijgen. Vooral de nood aan hoogopgeleiden versterkt.
Zonder aangepast beleid zitten we in 2030 met 541.000 niet-ingevulde vacatures
Meer mensen aan de slag + efficiënter werken = duurzame productiviteitsgroei